הערכה חלופית – הכנה Instant לאתגרי המחר?

תגובה על מאמרו של דר אורי שטרנברג על השתלמות להערכה חלופית בשבוע אחד

http://www.edunow.org.il/edunow-media-story-225114?utm_source=newsletter&utm_medium=email

בכתבה ב”הגיע זמן חינוך” 19.8.2016 טוען דר שטרנברג כי ניתן להכשיר את התלמידים ואת המורים לביצועים טובים של הערכה חילופית – בהכנה בת שבוע אחד. האמנם?
“הערכה חלופית” היא שם כיסוי לחסר של תכנית הלימודים ובחינתה, אך אינה מכשירה את התלמידים, ולא את המורים, לאותם כישורים מבוקשים אשר בגינם “נקראת ההערכה החלופית לדגל”.אותן מיומנויות ואותם כישורים מבוקשים, של התמודדות עם מורכבות, בחיי יומיום ובנבכי המדע, ההנדסה, התעסוקות המבוקשות וכאלה הצפויות להיות מבוקשות – אותן מיומנויות דורשות בראש ובראשונה יכולת הסתכלות כוללת, מערכתית, על הבעיה ו/או האתגר, גיבוש קונצפט, בחינתו ויישומו. כל אלה מצריכים חשיבה שאינה אלגוריתמית אלא יצירתית וכוללת יכולת אומדן, דמיון, השוואה ובחינה קריטית. אלה אינם כלולים בהכשרת המורים, ולכן משימות שהם מגבשים לתלמידים לצורך “הערכה חלופית” הן מעצמן משימות אלגוריתמיות שהם בנו מתוך מחשבה שהם יודעים את “הפתרון הנכון”. היפוך מחשבה כזה אינו עניין לשבועות ואינו עניין לאימון בכל “תת מיומנות” – לא למורה ולא לתלמיד. תוצאת המסלול המוצע אינה יותר מהענות פורמלית להגדרה פורמלית של “הערכה חלופית” ואסטרטגית הכנה לבחינות החדשות. יש להכשיר מורים ללמידת והנחית חקר, על ידי התמודדות עצמית עם מטלה מציאותית, ארוכה ומשמעותית המחייבת יציאה ממרחב הנוחות אל הלא נודע, ואל הערכת עמיתים ללא מורא על אבדן יוקרה. מורים חדשים המצטרפים בהסבה ממקצועות הגשמה מדעית, הנדסית או ניהולית, מגיעים עם תרבות זו מוטמעת בהם והכשרתם לתפקיד מנחי חקר לעתים קצרה יותר מזו של מורים ותיקים. עלינו לזכור את האחריות להכשיר תלמיד להתמודדות עם אתגרי האזרחות של העתיד, את החוסרים הקיימים בתכנית ובדרך הלימוד, ולכן את האחריות להערך ולבצע את השינוי באופן וברמה המבטיחות את ההישג, ולכן קצב המאפשר זאת. בל נחפז. ראשית – הכשרת מורים להנחית חקר.
דר יוסף שפירא